Blog

PNJ hồi tố khoản dự phòng 79 tỷ đồng cho Ngân hàng Đông Á

 Public Anonymous User  17/08/2018 07:58:04  68 lượt xem

Sau hồi tố, vốn chủ sở hữu cũng như tài sản dài hạn và lãi lũy kế của PNJ đều tăng 79 tỷ đồng trên các báo cáo tài chính kiểm toán 2017.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa có văn bản giải trình về việc điều chỉnh hồi tố trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Theo đó, PNJ cho biết, trên cơ sở báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ do PwC Việt Nam phát hành ngày 14/8/2018, Ban điều hành PNJ đã quyết định điều chỉnh hồi tố việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho toàn bộ khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào Ngân hàng Đông Á trong năm 2016 trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017.

Sau hồi tố, trên báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2017, khoản mục tài sản dài hạn khác đã tăng thêm 79 tỷ lên 131,8 tỷ đồng do ghi nhận thêm 79 tỷ tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

PNJ hồi tố khoản dự phòng 79 tỷ đồng cho Ngân hàng Đông Á

Công ty PNJ vừa điều chỉnh hồi tố khoản dự phòng Ngân hàng Đông Á. 

Cùng với việc hồi tố tăng tài sản, vốn chủ sở hữu của PNJ cũng tăng tương ứng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ đạt 847 tỷ trong năm 2017, tăng 79 tỷ đồng.

Điều tương tự diễn ra trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017, con số tài sản dài hạn khác tăng 79 tỷ đạt 135,5 tỷ, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 851 tỷ đồng. 

Lý giải cho việc hồi tố, PNJ cho biết công ty chưa ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho khoản dự phòng vào Ngân hàng Đông Á trên báo cáo năm 2016 là do ngân hàng này lúc đó thuộc diện kiểm soát đặc biệt. PNJ khi đó đánh giá khả năng thu hồi của khoản dự phòng này trong tương lai là thấp và chưa có kế hoạch để xử lý. Do vậy công ty đã kê khai khoản dự phòng này vào chi phí tạm thời không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 24h trên báo cáo năm 2016.

Đến nay, PNJ đánh giá lại khoản dự phòng đã trích lập này theo quy định liên quan kế toán, thuế. Theo đó, công ty quyết định điều chỉnh hồi tố ghi nhận khoản dự phòng vào báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2017.

Lệ Chi

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net

Lập Hội đồng xử lý vụ Grab vi phạm cạnh tranh khi mua lại Uber

 Public Anonymous User  03/01/2019 03:17:31  71 lượt xem

Hội đồng xử lý cạnh tranh sẽ xem xét hành vi vi phạm của Grab, Uber và 6 doanh nghiệp liên quan khác.

Xem chi tiết

EVN có tổng giám đốc mới

 Public Anonymous User  03/01/2019 03:17:29  89 lượt xem

Ông Trần Đình Nhân được bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sau 7 tháng chiếc ghế này để trống.

Xem chi tiết

Ngành thuế chưa thể cưỡng chế 3.100 tỷ vì tài khoản Sabeco không có tiền

 Public Anonymous User  03/01/2019 03:17:26  76 lượt xem

Cục thuế TP HCM yêu cầu Sabeco cung cấp tài khoản khác để cưỡng chế thu thuế nhưng công ty vẫn chưa thực hiện.

Xem chi tiết


Bạn vui lòng chờ trong giây lát...