Luật & Thuế

Hướng dẫn kê khai lệ phí Môn bài

 Thy Nguyen  15/07/2017 02:42:09  882 lượt xem

Ngoài những loại lệ phí thông thường, lệ phí môn bài cũng là một trong những loại lệ phí quan trọng mà các doanh nghiệp nên nhớ để tránh các trường hợp sai sót.

a. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  • Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;
  • Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Hướng dẫn kê khai lệ phí Môn bài

b. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

  • Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
  • Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

Hướng dẫn kê khai lệ phí Môn bài

c. Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

d. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

Lưu ý, đối với những doanh nghiệp sử dụng văn phòng ảo, văn phòng ảo 24hvăn phòng ảo chuyên nghiệp tất cả các lệ phí đều có hiệu lực.

Đề nghị cắt giảm các thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

 Tường Vy  06/11/2017 11:52:30  796 lượt xem

Trong cuộc hợp vừa qua, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính vừa kiến nghị Chính phủ cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà và các chi phí không hợp lý nhằm giúp giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Văn phòng ảo và vấn đề pháp lý

 Yến Vũ  01/07/2017 01:46:37  981 lượt xem

Tuy có nhiều ưu điểm nhưng vấn đề pháp lý của dịch vụ văn phòng ảo luôn là vấn đề luôn được nhiều doanh nghiệp quan tâm

Xem chi tiết


Bạn vui lòng chờ trong giây lát...