Luật & Thuế

Đề nghị cắt giảm các thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

 Tường Vy  06/11/2017 11:52:30  810 lượt xem

Trong cuộc hợp vừa qua, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính vừa kiến nghị Chính phủ cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà và các chi phí không hợp lý nhằm giúp giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính vừa kiến nghị Chính phủ về một số biện pháp cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp 24h.

Theo thông tin từ luật 24h, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đề nghị tiếp tục cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh. Tiếp tục rà soát, cắt giảm phí, chi phí đường bộ, logistics; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu đường bộ và cảng biển tại một số địa phương có cửa khẩu. Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa những thủ tục hành chính; giảm mức thu phí, bãi bỏ một số phí không cần thiết. Nghiên cứu, bãi bỏ, đơn giản hóa những thủ tục liên quan đến đăng ký DN tại Nghị định 78/2015 quy định về đăng ký DN; thủ tục liên quan đến việc đổi giấy phép kinh doanh, bỏ yêu cầu về mã số hải quan HS trong giấy phép đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Đề nghị cắt giảm các thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

Thủ tục hành chính và các loại phí đang là gánh nặng cho doanh nghiệp

Nghiên cứu, bãi bỏ thủ tục chấp thuận dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo Luật Nhà ở, thống nhất áp dụng việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư kinh tế 24h, việc điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư; gộp thủ tục cấp giấy phép quy hoạch với thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư; đơn giản hóa tối đa các yêu cầu về cung cấp trong quá trình phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế.

Nghiên cứu, điều chỉnh quy định về thời hạn góp vốn điều lệ của cổ đông/nhà đầu tư quy định tại Luật DN (hiện tại là 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận Đăng ký DN). Do hầu hết các ngân hàng có quy định nghiêm ngặt về quản lý rủi ro nên nhiều DN không đáp ứng yêu cầu về thời hạn 90 ngày này để mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và góp vốn; cần phải điều chỉnh quy định về thời hạn góp vốn của DN theo hướng phù hợp với thực tiễn và bảo đảm khả thi.

Nghiên cứu, xem xét bãi bỏ một số loại phí như công bố nội dung đăng ký DN; cung cấp "Thông tin giấy chứng nhận đăng ký DN; giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh" quy định tại Thông tư 215/2016 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn kê khai lệ phí Môn bài

 Thy Nguyen  15/07/2017 02:42:09  897 lượt xem

Ngoài những loại lệ phí thông thường, lệ phí môn bài cũng là một trong những loại lệ phí quan trọng mà các doanh nghiệp nên nhớ để tránh các trường hợp sai sót.

Xem chi tiết

Văn phòng ảo và vấn đề pháp lý

 Yến Vũ  01/07/2017 01:46:37  999 lượt xem

Tuy có nhiều ưu điểm nhưng vấn đề pháp lý của dịch vụ văn phòng ảo luôn là vấn đề luôn được nhiều doanh nghiệp quan tâm

Xem chi tiết


Bạn vui lòng chờ trong giây lát...